Mercedes Vázquez Saavedra – Texto de apresentación da exposición

A exposición "Viaxe da màscara", recolle 112 fotos de máscaras galego-portuguesas, froito da recolleita de cada unha das tradicións, o que deu pé à presente exposición fotográfica. A primeira exposición comenzou no Centro Cultural da Bandeira (Silleda), e parte cara outros lugares con vocación itinerante. A segunda exposición comeza o día 11, às 8 da tarde no Círculo do Saviñao, na Ribera Sacra lucense. A exposición continuará a sua andaina difusora das máscaras, cara outros concellos, que pouco a pouco iremos comunicando. O importante é a reivindicación das màscaras, como parte do Patrimonio Inmaterial, e a recuperación das màscaras esquecidas, a partir da recolleita oral das mesmas.